Årsheftet 2023 er levert!

Redaktør Marit Jansen har levert årsheftet for 2023 til trykking, og bladet skal være i din postkasse hvis du er medlem! Tusen takk til henne og hennes stab pluss alle bidragsytere. Vi i styret er kjempestolte av jobben som er gjort! Gled dere – bladet består av masse interessante og spennende lesestoff fra Stjørna-området. Til […]

Fra sildoljefabrikk til settefiskanlegg – temakveld onsdag 15.11.23 kl 18 i Saga

Stjørna Heimbygdslag arrangerer temakvelden «Fra sildoljefabrikk til settefiskanlegg». Per Husby og Harald Sommerseth forteller om sildoljefabrikken og hermetikkfabrikken, kvinnearbeidsplassen, som brant ned. Odd Strand forteller om Strandbrødrene sin virksomhet, og vi får høre hvordan Eivind Sørensen driver settefiskanlegget som nå er i lokalene. Vi er invitert til å være i lokalene til Lerøy i Saga […]

ÅPEN KVELD på kontoret, torsdag 02.11.23 fra kl. 18 til kl. 20

Vi åpner opp for ÅPEN KVELD etter oppfordring fra dere som er i jobb/er forhindret på onsdager. Tilbudet er i tillegg til ÅPEN DAG som fortsatt «lever» hver onsdag fra kl. 12 – 15. På ÅPEN KVELD kan vi ha et tema som dere selv bestemmer, vi kan se på gamle bilder og/eller noen forteller […]