Bli medlem i Stjørna Heimbygdslag du også! Kontingenten er kr. 250,- pr år som betales til kto.nr: 4336.16.94881 eller vippses til nr: 72 69 67. Send e-post til oss: stjorna.heimbygdslag@hotmail.com og oppgi navn, adresse, tlf.nr. og e-post adresse.  Som medlem får du årsheftet gratis.

error: Content is protected !!