Om oss

Om Stjørna Heimbygdslag

Denne siden er laget av Stjørna Heimbygdslag. Vi ønsker å dele årsmeldinger, nyheter og begivenheter på denne siden slik at alle medlemmer enkelt kan holde seg oppdatert.

Stjørna Heimbygdslag ble stiftet 24.november 2002 ved Mælan skole i Sørfjorden. Stiftelsen er et lokalhistorielag som har som mål å fremme historien til bygdene omkring Stjørna som inbefatter nordre del av Bjugn kommune, Elveng, og Rissa kommune som det tidligere Stjørna kommune som er Sørfjorden, Rødsjøen, Nordseter, Øyan, Råkvåg, Selnes og Fevåg.

Formålet med laget er: Fremme interesse for slekts- og lokalhistorie og kulturvern. Samle inn og ta vare på alt som har betydning for Stjørnas historie. Fortelle om folks levevilkår gjennom tidene.

Styret

Leder:
Kristin Breivoll
Stortrehaugveien 36, 7113 Husbysjøen
tlf 47805657
e-mail: kbreivoll@hotmail.com

Nestleder:
Eilif Rødsjø,
Rødsjøveien 242, 7113 Husbysjøen
tlf. 936 87 614
e-mail: eilif.rodsjoe@hotmail.com

Kasserer:
Inger Haugen
Bjørkveien 2, 7114 Råkvåg
tlf 97642 087
e-mail: inger.haugen@gmail.com

Sekretær:
Marit Jansen
Sørfjordveien 592, 7113 Husbysjøen  
tlf. 995 98 469
e-mail: Husbysjoen@gmail.com

Styremedlem:
Tor Stallvik,
Stallvikveien 53, 7160 Bjugn
tlf.454 51 378
e-mail: tor@stallvik.no

Varamedlem:
Geir Sollie,
Nekolai Dahls vei 2, 7110 Fevåg
tlf. 917 81 124
e-mail: geir.sollie@gmail.com

Varamedlem:
Jan Hulsund
Hulsundveien 350, 7114Råkvåg
tlf.480 59 986
e-mail: jan.hulsund@gmail.com

Varamedlem:
John Magnus Aas
Stjørnveien 366, 7113 Husbysjøen
tlf. 482 87 958
e-mail: jmag-aa@online.no