Selnes

Laksdammen på Selnes, Anders Refsnes står bak
Legda, Selnes
Torvskjæring på Keipen, Selnes
Ansatte ved Frengen slip
Ida og Olaf Selnes

Del:

error: Content is protected !!