Selnes

Laksdammen på Selnes, Anders Refsnes står bak
Legda, Selnes
Torvskjæring på Keipen, Selnes
Ansatte ved Frengen slip
Ida og Olaf Selnes
Laksdammen på Selnes, Anders Refsnes står bak
Legda, Selnes
Torvskjæring på Keipen, Selnes
Ansatte ved Frengen slip
Ida og Olaf Selnes

Del:

error: Content is protected !!