Konfirmasjonsbilder


Konfirmanter ved Hegvik kirkeBJUGN: Bjarne Selnes i Oslo har sendt inn dette bildet, som er tatt ved Hegvik kirke i Høybakken.Terje Dybvikterje.dybvik@fosna-folket.no Hegvik kirke lå på denne tida i daværende Stjørna kommune, men tilhører nå Bjugn.Selnes skriver:«Dette fotografiet fikk jeg tilsendt fra Arnulf Selnes i Sarpsborg, som skriver at det skulle ha vært moro og sett bildet i Fosna-Folket. Arnulf vet navnet på tre av personene på bildet, og alle tre er stjørnværinger og står i tredje rekke forfra, og regnet fra høyre: Nr. 2 er hans far, Jakop Selnes (f. 1894), nr. 4 er Severin Frengen (f. 1894) og nr. 5 er hans onkel Einar Eriksen (f. 1895). Han mener at konfirmasjonen var i 1908 eller 1909. Fotografen er ukjent. Hvis det er noen av Fosna-Folkets lesere som vet navnet på flere personer, kan de gi opplysningene til avisa.»


Konfirmnater 1928. 1.r: Gunvor Vestvik, Agnes Claussen, Johanne Enebakk Aune, Karen Johnsen, Julie Eide Avløs, Reidun Rødsjøsæter Ingebrigtsen, Borghild Vestvik Frengen, Gerda Monsen Bredesen, Ellen Dypvik Worpvik, Perly Trøa, Solveig Våbenøyy Pevik, Sigfrid Gjølgaseter Gjølga. 2.r: Aslaug Worhaug, Berntine Rabben Helmersen, Aashild Nesset Oldren, Helga Hovd Harøy, Beret Søtvik, Hjørdis Vasskog Røstad, Klara Rødsjø Sletvold, Agnes Nordsæter Ersøybakk, Nelly Stallvik Strand, Otelie Bakken, Dagny Nesset Johansen, Ragna Refsnes, Karen (Kari) Dypvik, Gunvor Oldren Stallvik. 3.r: Åsmund Rabben, John Sigurd Nesset, Einar Risvik, Sivert Eide, Emil Sand, Einar Follestad, Simon Husby, Jonny Hårsaker, Edvard Sagmyr, Bjarne Eide, Leif Ekset, klokker Einar Jensen, Bjørn Romstd. 4.r: sokneprest Ola Tungesvik, Johan Petter Lie, Anton Larsen, Ove Aune, Georg Harøy, Georg Breivoll, Einar Dahlen, Johan Engvik, Alf A, Høybakken, Alf Frengen. 5.r: Arne Bjørkvik, John Kåre Hellesvik, John Sigurd Dypvik, Arne Aune, Oliver Myran, Johan Haugen, Kristian Dalemo.

Solveig Sommerset`s konfirmasjon 1935

Konfirmanter 1940 1.r: Ole Sagen, John Sagli, Gunleif Larsen,?, ?,?, Åsmund Stallvik, Arne Lillemo ?, Harald Myhr, ?, Magne Bakken Johansen, ?, ?, 2.r: Jenny Monsen, ?, Eldbjørg Larsen, Bergliot Sagen, Signe Monsvoll, Agnes Monsvold, prest Mauritz Løge, Gerd Sommerseth, Bjørg Romstad, Svanhild Nyland, Inger Stallvik, Lovise Harbak, ?, ?,?. 3.r: Oskar Grandal, ?, Martin Johansen, ?, Julie Aune, Helga Martinsen, Aslaug Tokstad, Agnes Dalemo, ?, Agnes Mælan, Margot Nordsæter, ?,?, Molla Turbekmo, Ågot Kleven ?. 4.r: ?,?,?,?,?, Solveig Engvik, Gerd Sagli, ?,?, Ole Husby. 5.r: ?, Leif Rødsjø, Kåre Aune, Arne Manum, Harald Rødsjø, Gudmund?Eide, Sigurd Langeland. John Rødsjø.

Konfirmanter 1944
Konfirmasjon 1945
Konfirmasjon 1946

Konfirmanter i 1946 (11.08.1946) i Hegvik Kirke

  1. rekke: Oddbjørg Trondstad Askim, Tora Toresen, Klara Toresen, Ingrid Bakken, Ester Frengen, Margit Tetlie, Gudrun Fenstad, Åse Aune, Åse Sandøy.
  2. rekke: Mary Fiksdal, Bjørg Hafell, Gudvei Olsen, Edel Flessan, Mary Dypvik, prost Løge, Anne Sørmyr, Marie Iversen, Ardis Sagli, Svanhild Pettersen, Beret Hammern.
  3. rekke: Jorun Stalvik, Else Fiksdal, Edit Fiksdal, Einar Sagen, Tor Mollan, Arvid Fiksdal, Kirsti Mælan Gunda Dalberg, Aud Kvernhusvik.
  4. rekke: Odd Frengen, Bjørn Aune, Alf Bredesen, Ingemar Stormo, Jostein Eide, Tor Mossing, Asbjørn Nergård, Oddvar Trøa.
  5. rekke: Kåre Arvid Bjørkvik, Torleif Winsjansen, Oskar Revdal, Sverre Nilsen, Ivar Aune, Åge Langeland, Leif Tokstad, Oddbjørn Bakkøy.
Konfirmanter 1947 1.rv Åsta Fenstad, Åse Kristine Brun Jensen, Eldrid Saltnes, Målfrid H. Eide, Ragnhild Frengen, sokneprest Mauritz Løge, Kolbjørg Kvammen, Målfrid K. Eide, Sigrun Heggvik, Hildur Jamtfall, Vigdis Lian. 2.rv. Lisa Stormo, Edith Dalemo, Hildur Harbak, Anna Norvik, Solveig Sagen, Elbjørg Husby, Signe Harøy, Ruth Pettersen, Gerd Lian, Astrid Rabben, Aud Strandstad, Aud Frengen. 3.rv. Oddvar Sagmyr, Ole Johan Hafell, Ingvar Helmersen, Jarle Rødsjø, Harald Selnes, Waldemar Monsen, Arvid Dypvik, Tor Stormo, Audun Jamtfall, Henry Dueskar, Anton Strand, Edvard Karlsen. 3.rv. Ingvald Dypvik, Johan Breivik, Hans Schrøder (Bjørsvik), Anton Lilleby, Alf Brevik, Torleif Dypvik, Leif Lilleli, Harry Normann, Sigmund Jamtfall.
Konfirmasjon 1948 1.r.v: ? Astrid Sjøbakk Olsøybakk, Aslaug Fiksdal Simonsen, Prest Mautitz Løge, Astrid Gjølgali Barslett, ?,Else Fiksdal.2.r.v: ?,?,?,Kari Mælan, Oddveig Frengen, Ellinor Øvergård Persson, ?. 3.r.v: ?,Asbjørn Monsen,?, Magnhild Eide Frengen, ?, Ingrid Sjøli, ?,Odd Dybvik,?. 4.r.v: +,+,+,+,Karl Aune,+, Jens Salbubæk, Øystein Øvergård, ?. Er det noen som kjenner navnene på de andre?
Konfirmasjon 1949 1.r. ?,?,?,?,?, prest Mauritz Løge, ?,?,?,?,?, 2.r: ?,?,?,?,?,?,?,?, Elsa Børø,?. 3.r: ?,?,?,Harald Sommerseth, ?, Alf Pevik, ?,?,?,?, Magne Pevik. 4.r: ?, Johannes A. Husby, ?, Johannes T. Husby, Olav Jansen, ?,?,?,?,
Konfirmasjon 1950 Forran: Randi Stallvik, Anna Kristine Helmersen, Herdis Frengen, Astrid Mælan. 1.r: Åshild Rabben, Sigfrid Slotten, Judith Monsen, Eldbjørg Johansen, prest Mauritz Løge, Liv Normann, Ella Tetli, Else Winsjansen, Mary Rødsjø, Elsa Bakken, Ragnhild Stormo. 2.r: Olav Fiksdal, Ruth Johnsen, Anne Marie Flessen, Åshild Jensen, Ida Pettersen, Gunvor Breivik, Målfrid Lund, Solveig Berg, Kari Bromstaad, Birgit Nilsen, Åse Pevik, Edel Stormo, Johan Askim. 3.r: Gunnar Stallvik, Kåre Fiksdal, ?, Bjørn Vorpvik, Magne Antonsen, Gunnar Moholt, ?, Herold Sagli, Erling Løvseth, Tormod Moen, Oskar Øyan. 4.r: Øystein Øvergård, ?, Johan Mattis Frengen, Arnfinn Langeland, Erling Årholdt,?, Gunnar Hulsund, Petter Larsen, Magne Sandøy, ?,?.

Konfirmasjon 1952

1.r: Dagrun Bromstad Heringstad, Øygun Stallvik Gjøga, Elsa Brandmo Draksen, Mary Kvityll Dahl, Eva Kvalvik Langeland,Bodl Monsvoll Sommerseth, Åse Sagmyr Singstad. 2.r: Ingeborg Pettersen Sivertsvik, Inger Pevik Skaret, Åse Hafell Evjen, Mildrid Bjørkvik Slette, Prest Mauritz Løge, Mildrid Nøstvik Johansn, Astrid Johansen Sæther, Synøve Sandøy, Magnhild Mælan. 3.r: Arne Stallvik, Magne Enebakk, Øyvor Strand Aabel, Randi Børø Worpvik, Ragnhild Langeland Aas, Randi Vollan Kjølås, Evelyn Stormo Gjestad, Inger Eide Halseth, Astrid Jansen Johansen, Rolf Rødsjø, Gunnar Husby. 4.r: Jann Pevik, Frank Nerland, Karl Lian, Gunnar Moen, Arnfinn Monsen, Otto Frengen, Gunnar Solem, Per Strand, Olaf Hafell, Magnar Johansen. 5.r: Alfred Skoglund, Olaf Dypvik, Oddmund Wåbenø, Per Lillemo, Arnold Næss, Gunnar Nygård, Sverre Antonsen, Ole Vorpvik, Egil Sjøbakk.

Konfirmasjon 1953 1.r.v: Kirsten Anna Berg, Molly Cecilie Lian, Inger Kristine Eriksen, Bergliot Johansen, Anna Sofie Tørhaug, prest Mauritz Løge, Oddny Anita Selnes, Tordis Jamtfall, Inger Lise Mære, Anna Sofie Hulsund, Guri Pauline Sandvik, Liv Oddlaug Hulsund, Sonja Johansen. 2.r: Randi Helene Johansen, Oddveig Dypvik, Marna Synnøve Hulsund, Aud Annie Fiksdal, Aud Asbjørg Bærøy, Astrid Ellingsen, Ingrid Helmersen, Kari Anna Gellein, Mary Berg, Liv Pevik, Ingrid Andersen, Ragnhild Mælan, Ingrid Nilsen. 3.r: Jomar Mollan, Olaf Aastum Lund, Bjarne Selnes, Alfred Gunnar Aune, Harry Husby, Odd Berg, Øystein Hulsund, Oddvar Frengen, Harald Arvid Haukvik, Kjell Rabben, Jarle Margido Tetli, Jan Ingvald Bakken, Knut Lillemo.


Konfirmasjon 1954 1.rv: Brit Holten, Astrid Kjelrun Aune, Anne Pauline Husby, Gerd Karin Sund, Aslaug Kari Stormo, Randi Anette Rødsjø, Edel Anna Husby, Henny Synnøve Fiksdal. 2.rv: Willy Dybvik, Helga Alida Frengen, Brit Karoline Kristiansen, Else Marie Worpvik, Else Anette Børø, Prost Mauritz Løge, Alma Julianne Steen, Unni Marna Myhr, Erna Stormo, Kari Marie Johansen, Gunnar Dybvik. 3.rv: Magnar Rangvald Ingebrigtsen, Jan Stormo, Erling Winsjansen, Kåre Fagervold, Ragnar Pevik, Jan Myhre, Kristian Fiksdal, Odd Lillemo, Jan Arvid Rabben, Charles Mosen. 4.rv: Per Kvithyll, Tore Dybvik, Magnus Bernhard Småvik, Terje Stallvik, Loyd Pevik, Oddvar Kristian Ellingsen, Leif Karlsen, Harald Tørhaug, Thore Våbenø, Willy Brandmo, Atle Erik Johansen. Per Mælan mangler.
Konfimasjon 1955 1.rv. Anna Lovise Aune, Liv Stormo, Elin Worpvik, Paula Engan, Anni Rødsjø, Prost Mauritz Løge, Åshild Andersen, Unni Normann, Mary Lund, Åse Dypvik, Solfrid Bjerken. 2.rv. Kjellrun Hansen, Haldis Pevik, Aldis Harbakk, Arvid Stormo, Bjarne Berg, Lars Jomar Dahlen, Magne Monsvold, Anton Pevik, Synnøve Haugen, Liv Hammern. Bak: Bjørn Stormo, Olav Bugge, Bjørn Eriksen, Lars Bromstad, Tor Strand, Arvid Antonsen, Odd Stormo, Jan Barøy, Paul Husby, Odd Hernesvold, Atle Enebakk.
Konfirmasjon 1956

1.r: Irene Wavik Knudsen, Inger Stallvik Aune, Solveig Kristiansen Lund, Ella Jakobsen Husby, Solfrid Marie Harøy, Liv Jensen Enebakk, Prest Mauritz Løge, Nelly Eidsaune, Bjørg Olaug Harøy Dybdahl, Irene Stavnes Dueskar, Edel Marie Ellingsen Berg, Halgerd Husby, Hanna Marie Fosseng Dahle. 2.r: Grete Helene Helmersen Tjønneland, Anne Marie Gjølga Furuseth, Tordis Bakken Jøraas, Gunvor Jamtfall Sivertsvik, Ingrid Helene Frengen Askim, Sivert Bakken, Per Idar Husby, Gunvor Olise Askim Hokåsmoen, Aud Anita Nysæter Dueskar, Guri Andrea Hegstad Fenstad, Lillian Johansen Småvik, Gunvor Johanne Brandvik Olafsen, Bodil Johansen. 3.r: Halvor Frengen, Olav Haukvik, Sverre Hafell, Snorre Viggo Skilleås, Arvid Edvind Aune, Per Lillemo, Helge Lian, Karl Johan Karlsen, Alf Bakken, Jan Magnar Kjeldsli, Knut Nesset, Roald Bjørnerås (Ryggen). 4.r: Egil Eidsaune, Peder Rudolf Hammeren, Rolf Arne Ellingsen, Helge Rødsjø, Kjell Tronæs (Hegvik), Arne Høybakken, Eilert Bjørkvik, Jan Mæhre, Kjell Otto Fiksdal, Terje Nesset.

Konfirmasjon 1957 1.rv: Gunn Oline Monsvoll, Henny Johansen, Rut Langeland, Inger Johanne Småvik, Else Karin Selnes, prest Alvarstein, Asbjørg Mælan, Bjørg Klara Aune, Synnøve Nygård, Åse Marie Rødsjø, Bjørg Gjølgasæter. 2.rv: Aud Marvel Eide, Jorun Synnøve Bakken, Laila Erika Selnes, Bodil Frengen, Solfryd Dypvik, Ingrid Synnøve Jensen, Eva Oline Fiksdal, Tove Åsen, Olga Johanne Kvithyll, Anna Marie Larsen, Bjørg Nordsøther, 3.rv: Kåre Haugen, Hans Åge Hulsund, Hermod Jenssen, Snorre Stallvik, Johnny Noralf Fagervold, Ola Vollan, Torbjørn Arthur Meland, Erling Kristian Pedersen, Edin Herold Halvorsen. 4.rv: Osvald Myran, Einride Husby, Willy Turbekmo, Arne Trøa, Arne Magnus Stranden, Finn Rabben, Terje Husby, Odd Skårstad, Bjørn Barslett, Reidar Alfred Fredriksen, Asbjørn Olav Berg, Ole Gunnar Nysæter, Arne Hagen. 5.rv: Morten Arnljot Selven, Håkon Dagfinn Lund, Kåre Olav Jamtfall, Tore Hafell, Steinar Olav Hellesvik, Terje Arnfinn Tøndervik, Arnfinn Rødsjøsæther, Kurt Kvalvik.
Konfirmasjon 1958
Konfirmanter 1960 1.r.v: Rigmor Frengen, Kari Eidsaunet, Astrid O. Rødsjø, Karen Henriksen, Prest Mautitz Løge, Dagrun Lillemo, Greta A. Johansen, Inger Janne Ellingsen, Åse Haugen. 2.r.v: Else Rødsjø, Randi Worpvik, Liv Karlsen, Elin Larsen, Solfrid Fiksdal, Kari Lillemo, Elin Rødsjø, Kari Johansen. 3.r.v: Arnt Kvithyll, Eli Stormo, Rigmor Worpvik, Frøydis Langeland, Rigmor Nilsen, Inger Janne Fevåg, Brit Nøstvik, Frits Søraunet, Linda Johansen, Karl Johan Bugge, Eva Irene Strand, Randi Bjørkvik, Hilda Mælan, Edgar Manvik, Hilmar Rødsjø, Ola Selnes, Ole Harøy, Svein Nesset, Magne Børmark. 4.r.v: Erling Rødsjøsæter, Magne Berg, Magne Trøa, Paul G. Askim, Øystein Eide, Anders Søtvik, Bjørnar Myran, Jan Egil Pedersen, Sigvald Sagmyr, Leif Stormo, Anders Refsnes, Karl Nysæter, Harry Dyrnes, Arnljot Berget, Henning Kristiansen, Jan Kristian Fiksdal, Alf Gjølga, Karstein Breivoll, Ole Hulsund, Leif Karstein Johansen, Magne Nesset, Terje Frandsen.
Konfirmanter 1962 1.r.v: Åse Kristine Gjølga, Haldis Irene Stallvik, Sigrid Jenssen, Anne Margrethe Lorås, Laila Stallvik, Ingvild Henny Jakobsen, Greta Gjølga, Annbjørg Kleven, Åshild Kleven, Sylve Pevik. 2.r.v: Signy Langeland, Kristine Rødsjøsæther, Anita Strand, Prest Vigeland, Lillian Frengen, Tove Eide, Vigdis Strand, Lindis Marie Larsen. 3.r.v: Bodil Drilen, Ingolf Hovd, Egil Anton Rødsjø, Olav Arild Refsnes, Dagfrid Bærøy, Jorun Dahlen, Viktor Strandstad, Åse Moen, Øystein Nygård, Børge Gunvald Askim, Janne Pauline Hulsund, Kristian Haugen, Åse Rødsjø, Tor Rabben, Eva Oline Worpvik, Torgeir Øvergård, Eli Kristine Selven, Gunn Toril Fenstad, Sigrid Eide. 4.r.v: Oskar Monsvold ,Rolf Idar Johansen, Otto Worpvik, Vidar Bjarne Helmersen, Rudolf Børø, Jostein Dypvik, Tore Nilsen, Eilif Algot Rødsjø, Kjell Henry Jansen, Arne Ivan Jakobsen, Arild Kolbjørn Hammern, Lars Nystrøm, Arne Emil Fagervold, Jan Albert Aune, Bengt Sørmyr, Audun Torbjørn Solem. Finner ikke: Andrew Larsen, Kjell Rødsjøsæther og Ulf Jakobsen.
Konfirmanter 1968
1.r.v: Synnøve Frengen, Liv Aune, Prost Aksel Fikkan, Solvår Brandhaug, Solfrid Helmersen. 2.r.v: Kornelius Rødsjø, Jostein Lillemo, Irene Stormo, Martha Tokstad, Anna Frengen, Tove Normann, Elin Dahlen, Bodil Husby, Heidi Stormo, Per Anton Mælan, Audun Øvergård. 3.r.v: Irene Mælan, Marit Rødsjø, Vigdis Arntzen, Mona Rødsjø, Jorun Sagen, Olga Salbubæk, Randi Therese Strand, Anne Marit Jokobsen, Grete Kari Husby, Kristin Breivoll. 4.r.v: Ivar Bjørkmann, Gunleif Aune, Jan Arve Bredesen, Harry Rødsjø, Svein Snåsøy, Ronald Svarholt, Arild Frengen, Morten Fenstad.
Konfirmanter i Ramsvik kirke 1992. 1.r: May Liss Kristiansen, Camilla Rødsjø, Prest Harald Monsen, Trude Svenning, Gunn Heidi Husby. 2.r: Rune Sørgård, Vidar Hellesvik, Audun Aune, Thomas Krogh, Kyrre Rødsjøseter, Terje Normann.

Del:

error: Content is protected !!