Fessdal

 

Levering av skifer
Skiferleveranse på Steinkaia
Steinbruddet
Arbeidere i steinbruddet i Fiksdal (Fritjof Fiksdal, ?, ? ??)
fra v. Kristiane, Aslaug og Alfred Fiksdal
Arbeidere ved Hermetikken i Saga. Fabrikken brant ned i 1939
Bakerst hermetikkfabrikken som brant 1939. Nærmest er Sildoljefabrikken
Damer på ski i Fiksdal
Damene på tur
Gunda Fiksdal

Del:

error: Content is protected !!