Slektsgransking

Slektsgransking er en interessant og populær hobby. Det er flere foreninger for slekstgranskere – Slekt og Data er den største med over 10 000 medlemmer og eget medlemsblad og lokallag i Trøndelag.

Det er fullt mulig å drive slektsgransking med penn og papir og det finnes skjema for å fylle ut for å lage slektstre. Likevel er det best å bruke et dataprogram for da kan du legge til og rette opp og skrive ut fine oppstillinger over anene (forelder/besteforeldre osv.) og etterkommere av eldre i slekten.

Det finns mange dataprogram og Slekt og Data har omtale av de fleste. Selv bruker jeg Brothers Keeper, et amerikansk program, men all tekst er på norsk. Det kan lastes ned gratis, men ved å betale kr. 400 en gang for alle, får du tilgang til flere utskriftsmuligheter. Det oppdateres flere ganger pr. år.

Hvordan finne slekt:
Start med deg selv og legg til alt du kjenner av aner og etterkommer. Spør slektning og andre som har samlet slektsopplysninger. Få med mest mulig opplysninger så nøyaktig som mulig.

Lokale kilder:
På biblioteket kan du finne mye i bygdebøker. Norges bebyggelse fra ca 1955 har omtale av alle eiendommer med familien. Trykte folketellinger fra før 1910 finnes delvis også. Trykte lokale skattelister fra omkring 2000 finnes. Telefonkatalogen er også til hjelp.

Internett:
Det er her du må søke når du skal komme videre. Alle opplysninger som før bare var tilgjengelig på statsarkivene er digitalisert og gratis søkbare for alle. De to viktigste søkestedene er:

Digitalarkivet (www.digitalarkivet.no):
Her kan du finne masse opplysninger om personer. Du kan søke direkte med navn mv., men også lete i folketellinger (fra 1801, 1865, 1900, 1910), i kirkebøker (For Stjørna er det kirkebøkene for Ørland til 1852, Bjugn etter 1852 med Stjørna som eget sogn). Pga. brann er kirkebøkene etter 1852 borte, men klokkerbøkene er bevart og kopiert. Vanligvis må en bla i kirkebøkene, men for Stjørna har Leif Kvernhusvik (på Digitalpensjonatet) digitalisert kirkebøkene for Ørland så de er søkbare. Det samme er gjort med klokkerbøkene for Bjugn. På digitalarkivet finner en også opplysninger om eiendommer (pantebøker), arveskifter, skatteregnskap, emigrasjon mm.

Slekt og Data (www.slektogdata.no):
Det viktigste her er gravminnebasen. Den inneholder oversikt over gravlagte på gravplassene kommunevis for hele landet. For Stjørna er det gravplassen Frengen, Husby og Hegvik som gjelder. Alle 3 har også foto av gravstøttene.

Slekt og Data har også mulighet for etterlysning av slekt, oversikt over lokale kilder, hvem som arbeider med slektsgransking i kommunene samt hjelp til slektsgransking.

Bokhylla.no – Nasjonalbiblioteket (www.nb.no/search):
Her finner du nesten 500 000 bøker og over 1 700 000 aviser som er transkribert. Det vil si at de er søkbare på alle ord som står i teksten. Søker du i bøker med ordet «Stjørna» får du opp alle bøker der
Stjørna i nevnt. Skriver du «Bygdebøker Stjørna» får du opp bygdebøker der noen er fra Stjørna eller
flyttet dit. Det samme med aviser.

Ikke alle bøker eller aviser er tilgjengelig, noen må du også på det lokale biblioteket for å søke i.