Fra sildoljefabrikk til settefiskanlegg – temakveld onsdag 15.11.23 kl 18 i Saga

Stjørna Heimbygdslag arrangerer temakvelden «Fra sildoljefabrikk til settefiskanlegg». Per Husby og Harald Sommerseth forteller om sildoljefabrikken og hermetikkfabrikken, kvinnearbeidsplassen, som brant ned. Odd Strand forteller om Strandbrødrene sin virksomhet, og vi får høre hvordan Eivind Sørensen driver settefiskanlegget som nå er i lokalene.

Vi er invitert til å være i lokalene til Lerøy i Saga og takker for det!

Velkommen til en temakveld med historisk sus!

Hilsen styret i Stjørna Heimbygdslag

Del:

error: Content is protected !!