Stranda mannskor fikk kommunens kulturpris for 2022 – vi gratulerer!

Stjørna Heimbygdslag var nominert. Slik begrunnet kulturutvalget nominasjonen av oss:

Stjørna heimbygdslag – Stjørna heimbygdslag er et svært aktivt historielag som jobber systematisk og bredt innenfor kulturminneområdet. De samler inn, dokumenterer og tar vare på gjenstander, bilder, historier og fortellinger. De formidler kunnskapen ut til medlemmene gjennom medlemsmøter, foredrag, studieturer, fyldige årshefter og digitalt. De har et åpent og tilgjengelig bildearkiv, som stadig oppdateres.

Prisvinnerne ble avslørt under kommunens arrangement «Hederskveld for kultur og frivillighet» i Smia i Leksvik søndag 12.mars 2023 kl. 17.00. Gratis inngang og salg av kaffe og kaker!

Del:

error: Content is protected !!