Amerikabrev


Ved rydding i skuffer og skap kan vi komme over et gammelt brev sendt fra Amerika til slektninger i heimlandet. Disse breva forteller om hvordan de som flytta ut, hadde det i det nye landet. I mange tilfelle kan vi også få nytt fra heimlandet, da nyhetene kommenteres. Breva er derfor dobbelt interessante fordi de kan fortelle om levekår både i det gamle og det nye landet. Slike brev kan vi en sjelden gang komme over i offentlige arkiv, gjerne i forbindelse med arveoppgjør. De fleste amerikabreva i privat eie har nok gjennom åra blitt kasta ved velment rydding. Likevel kan det jo ennå finnes et og annet brev som er tatt vare på. Stjørna heimbygdslag vil gjerne låne slike brev for kopiering, slik at vi kan få bevare kunnskap både om livet i det gamle og det nye landet. Heimbygdslagets lokale i det gamle biblioteket på Mælan skole har til vanlig åpent onsdager mellom 12 og 15. Her kan det fristes med en kopp kaffe og en god prat også. Og så er det ikke bare amerikabrev som er av interesse, men alt materiale som kan fortelle om livet i Stjørna i gammel og ny tid. Ta med noe interessant og stikk innom. 

Del:

error: Content is protected !!