Bilder fra Elveng

Karen Pettersvik, hytta de bodde i på Elveng Under starten av oppdyrkinga på Bureisingsfeltet

fra v. Kristoffer Stormo, Johan Rødsjø og Olaf Stormo, veiarbeid på Ny Jord 1934

Veiarbeid på Ny Jorda 1934, fra v. Johan og Peder Rødsjø, Olaf Stormo, Arne Rødsjø, Kristoffer Stormo og Odd Lund

Oleanna Torsenget

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst