Årsheftet

Hei alle historieinteresserte Stjørnværinger. Arbeidsgruppa for bladet «Stjørna heimbygda vår» ønsker bidrag og stoff til bladet, har du: En god historie fra gammeltida eller samtida. Et tema du kan en del om Kjennskap til sagn, sanger, eventyr mm som «tilhører» området Et godt tips til tema vi kan skrive om/finne Les mer…

Hjertsukk fra kassereren

Hennes hjertesukk er at flere av medlemmene har «glemt» å betale årskontingenten. Giroen var festet på innkallingen til årsmøte, med forfall 30/4. Om du har forlagt den er kontingenten fremdeles kr. 200,- som betales til kto. 4213.09.26724 så snart som mulig. Fortsatt God Sommer!