Historikk over Stjørna


Heggvik Kirke

Dette er en kort oversikt over historia til Stjørna som egen kommune.
Etter at Norge rev seg løs fra Danmark og fikk egen grunnlov ble landet fortsatt styrt av utnevnte embetsmenn. Dette var det nye storting ikke fornøyd med, når folket hadde fått makt til å styre landet var det også rett at folket lokalt hadde innflytelse. Særlig var bøndene pådrivere for å få større selvstyre til lokalt folkevalgte.
Likevel ble det ikke før i 1837 at stortinget fikk gjennomført dette ved at de såkalte formannskapslovene ble vedtatt. I år kan vi derfor feire 175 års jubileum for kommunalt selvstyre.
Landet måtte deles inn og på bygdene ble benevnelsen på de nye enhetene herred. Hvert herred skulle styres av et formannskap på minst 5 medlemmer og et representantskap på 3 ganger så mange medlemmer.


Ramsvik Kirke

Inndelingen ble stort sett gjort etter prestegjeld og fra 1837 ble Stjørna en del av Ørland Herred som også omfattet Bjugn og Agdenes. I1853 ble Bjugn skilt ut fra Ørland som egen kommune og Stjørna fulgte med som en del av det nye herredet.
Ønsket om mer lokalt selvstyre var tydeligvis stort og en betydelig oppdeling av herredene ble foretatt. En årsak kan være at det var ordfører og formannskap som i stor grad tok seg alt det praktiske med styre og stell.
Stjørna ble dermed eget herred fra 1. januar 1899 under navnet Skjørn da Bjugn ble delt i tre kommuner: Bjugn, Nes og Stjørna. Stjørna hadde ved opprettelsen 2 166 innbyggere. Kommunesenter var Sørfjorden som da offisielt gikk under navnet Husbysjøen ettersom postkontoret befant seg i denne delen av tettstedet.
1. januar 1964 ble Stjørna kommune delt og slått sammen med andre kommuner. Den sørlige delen – Sør-Stjørna – med sine 1 868 innbyggere ble slått sammen med Rissa og det meste av Stadsbygd kommune til det nye Rissa kommune. Den nordlige delen – Nord-Stjørna – med sine 676 innbyggere ble slått sammen med Bjugn, Jøssund og Nes kommuner til det nye Bjugn kommune.


Frengen Kirke
&nbsp

Nedenfor finner du 3 pdf dokumenter som tar for seg historien om Stjørna.

garder.pdf

Setre.pdf

Kulturminner.pdf

 

error: Content is protected !!