Bilder fra Selnes

Laksdammen på Selnes

Legda på Selnes

Legda, Selnes

Torvlarbeid

Torvskjæring på Keipen, Selnes

Ida og Olaf Selnes

Ida og Olaf Selnes

Frengen slip

17,mai på Selnes

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst