Bilder fra Rødsjø

Gammelhusan med skolen. Bildet kan være fra 1930 tallet.

Fra v. John, Else Rødsjø , Mathilde Bjørkvik og Daniel Rødsjø i stua til Daniel

Fv: Anders, John, Meier, Annika og Else Rødsjø

Haugamyran med torvbuene

Forran sitter brudeparet. Bak fra v: Peder Rødsjø, Olga Jansen, Klara Fiksdal, Oline Øyan, Alberte Lillemo og Albert Rødsjø

Arnold Husby som fløyter

Tømmerfløyting i Holvasselva/Rødsjøelva nedafor Storfossen

Vedfløyte i vestre del av Rødsjøvatnet, Granodden

Ine Hammeren, Åse Rødsjø og Anna Strand

Kvinneforening på tur i Lia

lia

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst