Bilder fra Mælan

 

Fra v. Ågot Kleven Toftner, Peder Husby, Margrethe Fiksdal og Borghild Husby

Ågot og Margit Kleven, bak fra v. Anne Kleven og Borghild Husby

Bildet tatt nedafor snekkerverkstedet på Stranda, foran fra v. Kåre Bromstad, Ole Strand, Lars Bromstad senior, lærer Svardalsås, Arne Aune, ? Husby,bak fra v. Kornelius Aune, Alfred Mælan, nn.,nn., Trygve Aune og Odd Dalberg

Fra v. Agnes, Hågen Nygård, nn. nn. bak fra v. Ole Fiksdal, John Sagli, Lovise Husby, NN.

Guttorm og Olene Moholt, bildet tatt på Mælan

Kari Otterstad sitter ved bordet

Olav Jansen og føllet

foran Konrad Lillemo, fra v. Klara Fiksdal, Klara Lillemo, Ruth Stormo, bak fra v. Anna Lillemo, Ane Jansen, Frida Rødsøseter og Laura Lillemo ca. 1940

Anne Marta Lillemo

Ole Petter Lillemo og Åsta Dalberg

Veggmaleri på Mælan skole, kunstner Kåre Bromstad

fra v. Julie Angel, nn, nn, Svanhild Fredriksen

Aage Kleven med barnebarnet Alf Tofner

Utenfor Lysvannstua. På bildet finner vi fra v. Asbjørg Husby, Elen Husby, Kristiane Bromstad,Johanna Aune, Anna Lysvand, Margrethe Mælan, Anne Aune Kjøsen, Hjørdis Børli, Anne Jansen, Johanna Mælan, Laura Brandmo.Forran Odlaug Jamtfall og Anna Aune

Kvinneforeninga på tur til Lia

foran sitter Egil Aune,Arnljot Fredriksen, Rolv Ramsvik, Arne Aune,bak fra v. Odd Dalberg? Lærer Gresli,Trygve Aune, bak fra v. Erling Berg Rolf Angel, nn.

Flyfoto

Flyfoto over Aune og Turbekmoen

Jo Brannmo

Jo Brannmo

I stua på Lillemo, Johannes til venstre, i midten er AnneMarta Lillemo

fra v. Kristiane, Kåre, Dagrun, Anna Bromstad, Lovise Moholt og Hans Bromstad

fra v. Augen Aune, Ole Turbekmo, Andreas Nordseter og Trygve Aune

Øvre Stormo, gården der dagens eier Endre Stormo bor.

Stormogårdene

Tegning av Sørfjord Meieri datert 19/8 1934, Kåre Bromstad

Interiør og folk i stua til Asbjørg Husby

Fosshaugen