Bilder fra Mælan

Fra v. Ågot Kleven Toftner, Peder Husby, Margrethe Fiksdal og Borghild Husby

Ågot og Margit Kleven, bak fra v. Anne Kleven og Borghild Husby

Snekkerkurs på Stranda. Foran fra v: Kåre Bromstad, Ole Srand, Lars Bromstad sen. lærer Svardalsås, Arne Aune, Hans eller Ove Husby. Bak fra v: Kornelius Aune, Alfred Mælan, Åstum, Olaf Aune, Trygve Aune, Odd Dahlberg

Fra Røros på Husby. Fra v. Agnes, Hågen Nygård, nn. nn. bak fra v. Ole Fiksdal, John Sagli, Lovise Husby, NN.

Fesjå på Mælan

Sangkor med medlemmer fra Råkvåg og Husbysjøen fotografert ved Naustbakken i Råkvåg 1909. Foran fra venstre: Lina Haugen, Olga Mælan, Beate Nyland, Elisabeth Foss, Berthe Arntsen, Bergljot Dybvik, Sigrid Mælan og Ane Aune. Bak fra venstre: Ingeborg Vollan, Anna Foss, Kristian Foss, Alfred Dybvik, Anton Inderaak, Kristian J. Ramsvik og dirigent Anton Tokstad.

Guttorm og Olene Moholt, bildet tatt på Mælan

Kari Otterstad sitter ved bordet

Olav Jansen og føllet

Foran Konrad Lillemo, fra v. Klara Fiksdal, Klara Lillemo, Ruth Stormo, bak fra v. Anna Lillemo, Ane Jansen, Frida Rødsjøseter og Laura Lillemo ca. 1940

Anne Marta Lillemo

Ole Petter Lillemo og Åsta Dalberg

Veggmaleri på Mælan skole, kunstner Kåre Bromstad

fra v. Julie Angel, nn, nn, Svanhild Fredriksen

Aage Kleven med barnebarnet Alf Tofner

Utenfor Lysvannstua. På bildet finner vi fra v. Asbjørg Husby, Elen Husby, Kristiane Bromstad, Johanna Aune, Anna Lysvand, Margrethe Mælan, Anne Aune Kjøsen, Hjørdis Børli, Anne Jansen, Johanna Mælan, Laura Brandmo.Forran Odlaug Jamtfall og Anna Aune

Kvinneforeninga på tur til Lia. Foran fra v: Lovise Aune, Laura Lillemo, Beate Aune, Anna Aune, Kaspara Enebakk, Grete Sagen, ? Laura Husby. 2.rekke fra v: Klara Stormo, Solveig Mælan, Olga Jansen, ? Anna Husby, Anna Bromstad, Klara Sagli, Marie Rødsjø. Bak fra v: Karen Rødsjø, Klara Husby, Johanna Aune, Anna Enebakk, Klara Fiksdal, Klara E. Stormo, ? Asbjørg Husby, Hjørdis Børli, Ina Husby.

foran sitter Egil Aune,Arnljot Fredriksen, Rolv Ramsvik, Arne Aune 2. rekke: Åstum, Græssli, Trygve Aune. Bak: Erling Berg, Rolf Angel, Ole Turbekmo.

Flyfoto

Flyfoto over Aune og Turbekmoen

Jo Brannmo

Jo Brannmo

I stua på Lillemo, Johannes til venstre, i midten er AnneMarta Lillemo

fra v. Kristiane, Kåre, Dagrun, Anna Bromstad, Lovise Moholt og Hans Bromstad

fra v. Augen Aune, Ole Turbekmo, Andreas Nordseter og Trygve Aune

Øvre Stormo, gården der dagens eier Endre Stormo bor.

Stormogårdene

Tegning av Sørfjord Meieri datert 19/8 1934, Kåre Bromstad

Interiør og folk i stua til Asbjørg Husby

Fosshaugen

Anikka med fam Rødsjø
Ove Tokstad ved Stampen
Skoleklasse Mælan skole
Olastua eller Lundestua, Ola Pevik som bygde stua
Baker Eriksen og Frue
Sørfjord Meieri
fra v. Leif Sagli, Størk Enebakk, Anton Turbekmo, Ernolf Sagli og Herold Sagli
Mælan