Kjenner du igjen de på bildene?

Send en e-post til: lisa_lillemo@hotmail.com

Hermetikkfabrikken på Saga

Arbeidere ved Hermetikken i Saga. Fabrikken brant ned i 1939

Snekkerkurs på Stranda. Jeg kjenner bare Ole Strand og Kåre Aune i 1.rekke og Alfred Mælan i 2. rekke.

Bildet tatt nedafor snekkerverkstedet på Stranda, lærer Svardalsås nr. tre fra h.