Bilder fra Fessdal

Arbeidere i steinbruddet i Fiksdal

Levering av skifer

Skiferleveranse på Steinkaia

Steinbruddet

Skiferleveranse på Steinkaia

Hermetikken i Saga, brant ned i 1939

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst