Bilder fra Fessdal

Skiferleveranse på Steinkaia

Levering av skifer. Fra v. Sigurd Jensen, Kristian Fiksdal, Ole Fiksdal, nn, nn, Jonny Bakken

Skiferleveranse på Steinkaia

Steinbruddet

Arbeidere i steinbruddet i Fiksdal. Fv. Fridtjof, nn, Ole, Jens, nn, nn, nn.

fra v. Kristiane, Aslaug og Alfred Fiksdal

Hermetikken i Saga, brant ned i 1939

Bakerst hermetikkfabrikken som brant 1939. Nærmest er Sildoljefabrikken

Damer på ski

Damene på tur

Gunda Fiksdal