Bilder fra Fessdal

Arbeidere i steinbruddet i Fiksdal. Fv. Fridtjof, nn, Ole, Jens, nn, nn, nn.

Levering av skifer

Skiferleveranse på Steinkaia

Steinbruddet

Skiferleveranse på Steinkaia

Hermetikken i Saga, brant ned i 1939