Bilder fra Elveng

Karen Pettersvik, hytta de bodde i på Elveng Under starten av oppdyrkinga på Bureisingsfeltet

fra v. Kristoffer Stormo, Johan Rødsjø og Olaf Stormo, veiarbeid på Ny Jord 1934

Bildetekst

Veiarbeid på Ny Jorda 1934, fra v. Johan,Peder Rødsjø,Olaf Stormo, Arne Rødsjø, Kristoffer Stormo og Odd Lund

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst

Bildetekst