Konfirmasjonsbilder

Konfirmanter ved Hegvik kirkeBJUGN:  Hegvik kirke lå på denne tida i daværende Stjørna kommune, men tilhører nå Bjugn.Selnes skriver:«Dette fotografiet fikk jeg tilsendt fra Arnulf Selnes i Sarpsborg, som skriver at det skulle ha vært moro og sett bildet i Fosna-Folket. Arnulf vet navnet på tre av personene på bildet, og alle tre er stjørnværinger og står i tredje rekke forfra, og regnet fra høyre: Nr. 2 er hans far, Jakop Selnes (f. 1894), nr. 4 er Severin Frengen (f. 1894) og nr. 5 er hans onkel Einar Eriksen (f. 1895). Han mener at konfirmasjonen var i 1908 eller 1909. Fotografen er ukjent.Hvis det er noen av Fosna-Folkets lesere som vet navnet på flere personer, kan de gi opplysningene til avisa.»

Konfirmanter 1927

Konfirmanter 1930

Solveig`s konfirmasjon 1935

Konfirmanter 1944

Konfirmanter 1945

Konfirmanter 1946

Konfirmanter 1947

Konfirmanter 1948

Konfirmanter 1949

Konfirmantr 1950

Konfirmanter 1952

Konfirmanter 1953

Konfirmanter 1954

Konfirmanter 1954

Konfirmanter 1955

Konfirmanter 1956 1.rekke: 1. Irene Knudsen (Wavik), 2. Inger Aune (Stallvik), 3.Solveig Lund (Kristiansen), 4. Ella Husby (Jakobsen), 5. Solfrid Marie Harøy, 6. Liv Enebakk (Jensen), Prest Mauritz Løge, 7. Nelly Eidsaune, 8. Bjørg Olaug Dypdahl (Harøy), 9. Irene Dueskar (Stavnes), 10. Edel Marie Berg, (Ellingsen), 11. Halgerd Husby, 12. Hanna Marie Dahle (Fosseng) 2. rekke: 13. Grete Helene Tjønneland (Helmersen), 14. Anne Marie Furseth, Gjølga, 15. Tordis Jøraas, (Bakken), 16. Gunvor Sivertsvik (Jamtfall), 17. Ingrid Helene Askim (Frengen), 18. Sivert Bakken, 19. Per Idar Husby, 20. Gunvor Olise Hokåsmoen ( Askim), 21. Aud Anita Dueskar (Nysæter),22. Guri Andrea Fenstad (Hegstad), 23. Lillian Småvik (Johansen), 24. Gunvor Johanne Olafsen (Brandvik), 25. Bodil Johansen. 3. rekke: 25. Halvor Frengen, 27. Olaf Haukvik, 28. Sverre Hafell, 29. Snorre Viggo Skilleås, 30. Arvid Edvin Aune, 31. Per Lillemo, 32. Helge Lian, 33. Karl Johan Karlsen, 34. Alf Bakken, 35. Jan Magnar Kjelsli, 36. Knut Nesset, 37. Roald Bjørnerås (Ryggen) 4. rekke: 38. Egil Eidsaune, 39. Peder Rudolf Hammeren, 40. Rolf Arne Ellingsen, 41. Helge Rødsjø, 42. Kjell Tronæs (Hegvik), 43. Arne Høybakken, 44. Eilert Bjørkvik, 45. Jan Mæhre, 46. Kjell Otto Fiksdal, 47. Terje Nesset.

Konfirmanter 1957

Konfirmanter 1958

Konfirmanter 1959

1960

Konfirmanter 1966

Konfirmanter 1968

Konfirmanter 1969