Årsheftet

Hei alle historieinteresserte Stjørnværinger. Arbeidsgruppa for bladet «Stjørna heimbygda vår» ønsker bidrag og stoff til bladet, har du: En god historie fra gammeltida eller samtida. Et tema du kan en del om Kjennskap til sagn, sanger, eventyr mm som «tilhører» området Et godt tips til tema vi kan skrive om/finne Les mer…