Også heimbygdslagets virksomhet har blitt rammet av restriksjoner i forbindelse med koronaviruset. Temakvelder, turer og møtevirksomhet har blitt satt på vent i første halvår av 2020, og med dette også redaksjonens arbeide med årsheftet som er planlagt å være ferdig til jul, også i år. Vi har likevel fått inn en del stoff, og vi vet at det arbeides med tekstbidrag fra flere hold, men fremdeles har vi behov for mer stoff til heftet. Vi oppfordrer med dette alle som kan tenke seg å bidra med tekster om tema som omhandler Stjørnas historie. Vi setter ingen begrensinger med tanke på hvilke perioder eller hvilke tema som det skrives om, men stoffet bør være knyttet til Stjørna, stjørnværinger eller forhold som på en eller annen måte dreier seg om vår lokale tilhørighet. Stoffet trenger heller ikke handle om dramatiske eller viktige begivenheter, men kan like gjerne beskrive dagligliv, lagsvirksomhet, næringsvirksomhet og andre tema som berører Stjørna. Mulighetene burde derfor være mange, og vi vet at de fleste sitter på kunnskap som gjerne går tapt om vi ikke bevarer dem i skriftlig form.

Noen vil kanskje kvie seg for å bidra på grunn av at de ikke regner seg for å være gode skribenter, men dette burde ikke stoppe noen. Tekster kan finpusses gjennom redaksjonen, og det er uansett innholdet som vi fokuserer på. Det kan også tenkes at noen i laget presenterer stoffet gjennom intervju eller lignende.

Til sist vil vi nevne at vi ønsker bidrag fra hele det området som fra gammelt av har vært regnet som Stjørna. Laget har hittil hatt mest stoff fra indre deler av Stjørnfjorden, men dette er ikke tilsiktet. Tvert i mot håper vi at flere fra Fevåg eller nordsida av fjorden engasjerer seg i laget i større grad. Bidrag fra disse områdene vil også være velkomne! Så med dette en appell til stjørnværinger, være seg utflyttede eller fastboende, ta pennen fatt, eller ring oss om tips til stoff som kan brukes til neste årshefte.

Hilsen redaksjonen.

Kategorier: Ukategorisert