Morten Fenstad forteller at han sammen med Alfred Skoglund og Lars Bromstad har satt seg fore å samle navn på hester i Sørfjorden. Både navn og fortellinger. Dette er en ide som Stjørna heimbygdslag vil gripe tak i ved å få folk til å gå i gang med tilsvarende i resten av Stjørna. Eilif har navn på hestene her i Rødsjøen: Rødsjø nordre, hos Daniel, het hesten «Bjørga.» Det var ei brun Dølamerr. På Rødsjø søndre, hos Alfred, het hesten «Blakka». Det var ei lys brun Dølamerr. Den ble kjøpt på martnan i Trondheim i 1953-54 og sendt med båt til Råkvåg. Anton, bror til Alfred, hentet hesten og rei den til Litjmoen hvor Alfred hentet den dagen etter. I Lilleli, hos Albert K, het hesten «Guri». Det var ei Fjordmerr. På Fjøsnesset, hos Petter, het hesten «Laila». Det var ei brun Dølamerr. På Rødsjøsetra, hos Hjalmar, het hesten «Aslak». Det var en svart Dølahest. Dette er en begynnelse!

Kategorier: Ukategorisert