Årsmøte for 2017 ble holdt i Biblioteket på Mælan skole. 25 stykker var tilstede. Leder Eilif Rødsjø ønsket velkommen. Det var et greit årsmøte, de i styret som var på valg tok gjenvalg. Det er mange planer for arbeidsoppgaver i 2018, og det har vært ønskelig at flere kunne hjelpe oss til å få gjennomført disse. Vi skal også i år være med på arrangementet  «Råkvåg anno 1930» .

Det begynner å bli en høy gjennomsnittsalder på de som møter opp når det er temamøter og ellers, så vi kunne ønske oss flere «unge» møtedeltakere. «Nye koster feier best»!

Vi skal ha to turer, en vårtur og en høsttur. Neste temamøte blir onsdag12. september.

Vi ønsker med dette alle våre medlemmer en god sommer.

Kategorier: Ukategorisert